Kontakt na ŠARKANA

ŠARKAN TÍM

Občianske združenie

IČO 53489098
Sídlo Dolná 3598/15B, 900 31 Stupava
Registračné číslo VVS/1-900/90-60603
číslo účtu: SK3209000000005185670934

ŠARKAN

Obchodné meno: Peter Oslej

IČO: 33827974 , 

Adresa: Kopanice 23, 

821 04 Bratislava
číslo účtu: SK39 0200 0000 0023 8626 3653

----------------------------------------------------------------------

+421 903 423 314