Kontakt na ŠARKANA

ŠARKAN

"športujeme s deťmi"

Obchodné meno: Peter Oslej 

IČO: 33827974 , 
Adresa: Kopanice 23, 
82140 Bratislava

číslo účtu: SK39 0200 0000 0023 8626 3653

----------------------------------------------------------------------

ŠARKAN TÍM 

Občianske združenie
IČO 53489098
Sídlo Dolná 3598/15B, 900 31 Stupava
Registračné číslo VVS/1-900/90-60603

+421 903 423 314

info@sarkan.net