Občianske združenie

 Šarkan tím

v komunite je sila!
 

Šarkan tím je aj mediálna značka za ktorou sa skrývajú mnohé aktivity , ktoré nie sú už, len na papiery alebo v naších hlavách a plánoch , skôr opačne. V posledných rokoch sa  nám podarilo rozbehnúť hlavne deti v regióne k nevídaným športovým a mentálnym výsledkom ...akýsi odraz našich aktivít nájdete aj na web stránke a facebooku, ale hlavne v reálnom živote komunity regiónu. 

Boli sme prijatí komunitou rodičov za čo im úprimne ďakujeme a ich detí -máme z toho veľa pozitívnej energie. Stále však máme veľa čo ponúknuť naviac ... sme športovci, organizátori v mnohých smeroch a radi by sme tieto skúsenosti  preniesli aj na vás. 

Toto sú základné dôvody  na legislatívne zaradenie, ktoré by nám malo pomôcť napredovať aj s pomocou komunity v rámci občianskeho združenia Šarkan tím

.

ako nám môžete pomôcť?

Venovaním 2% z dane za rok 2021  OZ Šarkan tím,

  alebo darom pre  OZ Šarkan tím  


DOKUMENTY OZ Šarkan tím

Názov organizácie: Šarkan tím

Právna forma: Občianske združenie

IČO: 53489098

Sídlo: Dolná 3598/15B, 900 31 Stupava

Registračné číslo: VVS/1-900/90-60603

Registrový úrad: MV SR

Dátum vzniku: 10.12. 2020


Štatutárny orgán

Peter Oslej  Nar. 20.06.1961   Od 06.10.2021  Funkcia: predseda

Spôsob konania: samostatne

Cieľ činnosti : šport , vzdelanie, životné prostredie

Občianske združenie Šarkan tím môže zbierať 2% zo zaplatenej dane fyzických, alebo právnických osôb.

Je vedené v zozname prijímateľov: ZOZNAM 

číslo účtu pre prijímanie 2% z dane a darov SK09000000005185670934 Ako na to?

Fyzická osoba

Ak ste fyzická osoba, ktorá sama podáva daňové priznanie:

1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre fyzické osoby kolónky na poukázanie 2 % z dane z príjmu.

2. Daňové priznanie k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie roku 2021 je fyzická osoba povinná podať v lehote do 31. marca 2022 (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 30. 06. 2022 alebo 30. 09. 2022)

Právnická osoba

1. Vyplňte v Daňovom priznaní pre právnické osoby kolónky na poukázanie 2% z dane z príjmu

2. Lehota na podanie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za zdaňovacie obdobie roka 2021 uplynie 31. marca 2022 (resp. v predĺženej lehote na podanie daňového priznania, t. j. do 30. 06. 2022 alebo 30. 09. 2022)

Ako darovať 3 % z dane

Ak fyzická osoba alebo zamestnanec vykonával v kalendárnom roku 2021 dobrovoľnícku činnosť pre neziskovú organizáciu (ľubovoľnú) najmenej v počte 40 hodín, môže poukázať až 3 % z podielu zaplatenej dane. O uvedenej skutočnosti nezisková organizácia vydá fyzickej osobe Potvrdenie o výkone dobrovoľníckej činnosti a tá ho priloží k Vyhláseniu o poukázaní podielu zo zaplatenej dane, resp. Daňovému priznaniu.návod tiež tu: https://www.slovensko.sk/sk/zivotne-situacie/zivotna-situacia/_ako-poukazat-2-z-dani/

ak chcete darovať OZ Šarkan tím peňažné prostriedky, do poznámky pre prijímateľa napísať DAR

ĎAKUJEME

číslo účtu IBAN SK09000000005185670934