Aký bol rok 2022 so Šarkan tímom

10.01.2023

náročný a prekážkový rok sme zobrali do vlastných rúk a nebáli sa nových výziev. Nové dobrodružstvá a aktivity nám dodávajú silu na ďalší rozvoj. Tešíme sa na vás v roku 2023

Šarkan partner, ktorý nás podporil aj v tomto neľahkom roku

Za spoluprácu vďačíme mestu STUPAVA, ktoré podporuje športové iniciatívy v meste a to formou možnosti organizovania športových aktivít, vzdelávania a spolupráce s miestnymi klubmi a školami. Ďakujeme hlavnému mestu Bratislava, za podporné programy na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou. Hlavné mesto Bratislava nás podporilo dotáciou, kde sme sa vďaka finančnému príspevku zúčastnili organizovaného podujatia "Európsky týždeň mobility" a zrealizovali pilotný program bezplatných tréningových dni na Základnej škole v Stupave (Bratislavský kraj). Vďaka tejto aktivite a teda ukážke našich schopností a zručností sme nadviazali spoluprácu s ďalšími základnými školami a to konkrétne v Bratislavskej časti Lamač a Záhorskej Bystrici, kde spolupráca bude pokračovať na Jar 2023.

Tréningové dni na Základnej škole kpt. J.Nálepku v Stupave a ZŠ Lamač nám umožnili odprezentovať činnosť OZ Šarkan tím a to konkrétne technickú výuku horskej cyklistiky na pripravených prekážkach, ktoré imitovali horské prostredie. Celkovo sa zúčastnilo na tréningových hodinách spolu 140 žiakov rozdelených do troch tréningových dní. Zapojených bolo celkovo 7 tried tretieho ročníka ZŠ (t.j. deti vo veku 8 -9 rokov). Výučba prebiehala v celkovom trvaní 20 minút počas veľkej prestávky. Tu si dokázali deti vyskúšať pripravenú prekážkovú dráhu a diskutovať na tému horskej cyklistiky. V rámci projektu "týždňa mobility" sme pridali diskusnú tému pre deti a na záver deti odpovedali na pripravené kvízové otázky na splnenie kvízu, ktorý pripravila ZŠ. Deti, ktoré mali najvyšší dosiahnutý počet bodov získali bonus v podobe výletu do Malých Karpát na bicykli a záverom boli tieto deti obdarované darmi na cyklisticku tematiku. Deťom sme hlavne chceli ukázať možnosť jazdy v horskom prostredí, nástrahy, ktoré ich čakajú pri jazde v terénom prostredí a hlavne sme ich dotiahli do prírody spolu s rodičmi, učiteľmi a spoznali tak nepoznané časti horského prostredia Malých Karpát. 

Naše aktivity sme tak chceli ukázať deťom a rodičom, aby sme zvýšili záujem o horskú cyklisticku v Bratislavaskom kraji. Vďaka tréningom si mohli deti 3 ročníka ZŠ skúsiť technické prekážky a predstaviť si jazdu v horskom teréne. Pre zúčastnených žiakov sme zrealizovali aj bezplatný výjazd v Malých Karpatoch kde si nadobudnute skúsenosti z tréningu vyskúšali priamo v horskom teréne. Na konci úspešného dňa deti dostali pamätné dary od OZ Šarkan tím. Rodičov sme oslovovali prostredníctvom emailovej komunikácie a tí, ktorí prejavili záujem absolvovali plnohodnotný bicyklový výletný deň v Malých Karpatoch. 

V neposlednom rade však ďakujeme PRÍRODE, ktorá nás obdarila všade vôkol nás. Malé Karpaty sú bohaté na rozvoj Horskej Cyklistiky a preto i my v "Šarkan Tíme" sa budeme naďalej snažiť budovať povedomie a motivovať deti a mládež v tomto športovom smere.